Menu

Welkom bij Missie ontwikkeling Schagen

De werkgroep werkt onder verantwoording van het R.K. Parochiebestuur  van de Christoforusparochie te Schagen en bestaat uit 4 leden.    

 


Doel van de werkgroep:

--bewustmaking van de problematiek in de ontwikkelingslanden.  

--morele steun aan de missionarissen, ontwikkelingswerkers en scholingsprojecten en fondswerving hiervoor.

--steunen van  kleine projecten